+923335626529 hunzaexplorers@gmail.com
+923335626529 hunzaexplorers@gmail.com

—ปากีสถานตอนเหนือ (Karakoram Highway) สอบถามเรื่องการติดต่อเอเย่นต์ทัวร์ท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายครับ

พวกเราไปปากีสถานเมื่อ ตุลาคม 2555 ไปกัน 3 คน เลือกใช้บริการของ Karim Ahmed ( hunzaholidaysplus@gmail.com ) เขาคิดค่าทัวร์แบบเหมาจ่าย (ไม่รวมอาหาร)คนละ 575 USD เพราะขอเปิดโรงแรมคืนละ 2 ห้อง

รายละเอียดการเดินทาง

เส้นทาง : ISD – Gilgit- Karimabad(Hunza) – Passu – Phandur – Gilgit – ISD- Taxila – ISD

จุดไฮไลท์ของทริป : ผจญภัยในเส้นทางหิมะแบบนาเนียที่ Babusar Pass , อลังการใบไม้เปลี่ยนสีที่ Hunza , สัมผัสกราเซียที่ยิ่งใหญ่นอกขั้วโลกอย่างใกล้ชิดที่ Hopper Glacier , ล่องเรือในทะเลสาบน้ำสีเทอร์ควอยซ์ไป Passu, ไหว้พระที่ Taxila

ระยะเวลาเดินทาง : 11 วัน (วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555)

จำนวนผู้ร่วมเดินทาง : 3 คน

ซึ่งตอนนั้นโรงแรมที่ปากีสถานว่างมากๆ เรียกว่าเที่ยวแบบส่วนตัวสุดๆๆ เหมาโรงแรมนอนกันเลย ซึ่งส่วนใหญ่จะนอนโรงแรมของรัฐบาล คือ PTDC Motel
ยกเว้นที่ Hunza ระบุไว้ว่าจะไปนอนที่ Eagle’s Nest Hotel (Duiker Hunza) เท่านั้น เพราะจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

รีวิวของเรา : http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=2&topic_no=386808&topic_id=392943

สัมผัสกราเซียล้านๆ ปีแบบใกล้ชิด Hopper Glacier

Lady Finger ยอดเขารูปร่างเด่น แปลกตา

ล่องเรือในทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ไป Passu

Tupopdan ภูเขาฟันเลื่อย ที่เป็น landmark ของ Passu ที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าโรงแรม

สรุปค่าใช้จ่ายทริปปากีสถาน 10 วัน (ต.ค. 2555)

1. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ คนละ 20,900.00 บาท ขาไปบิน PIA ขากลับบิน TG เผื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
2. ตั๋วเครื่องบินในประเทศ GIL-ISD คนละ 3,080.00 บาท
3. ค่าทัวร์คนละ 575 USD แบ่งจ่ายเป็น
3.1 มัดจำ 30℅ พร้อมค่าโอน คนละ 6,145.01 บาท
3.2 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 1206 USD คนละ 12,341.40 บาท
4. เหมารถ Jeep (ISD–Gilgit) 443 USD คนละ 4,518.60 บาท …. เพราะบินภายในถูกยกเลิกไป 1ขา ทำให้ต้องหาเช่าฉุกเฉิน
5. ค่าวีซ่า คนละ 1,300.00 บาท
—————
ค่าทัวร์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,285.01 บาท

Source: Pantip

error: Content is protected !!